วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การตกปลาน้ำจืด

การตกปลาน้ำจืด เป็นการจับปลาและเป็นกีฬาที่ เป็นที่นิยมชนิดหนึ่ง โดยปลาที่ได้มาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการค้า  กระทำโดยการใช้เหยื่อล่อ โดยใช้ได้ทั้งที่เป็นเหยื่อจริงและเหยื่อปลอม ตามประเภทของปลาที่ต้องการ เช่น ปลาล่าเหยื่อ และปลากินพืช จะมีนิสัยการกินและจะกินอาหารที่ต่างกัน ถ้าเป็นปลากินพืชจะชอบตื่นตัวง่าย จะเข้าเหยื่อยาก แต่ถ้าเป็นปลาที่กินเนื้อจะเข้ากินเหยื่อโดยง่าย และสามารถตกได้สองแบบคือ

เหยื่อ         

เหยื่อ ใช้เกี่ยวกับตัวเบ็ด เป็นตัวล่อให้ปลาเข้ามากินเบ็ด มีหลายชนิดแล้วแต่ชนิดของปลาที่จะตก
- ตกโดยใช้เหยื่อสด จะตกปลาจำพวก ปลาเกร็ดหรือปลาหนังก็ได้ หรือปลาล่าเหยื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับเหยื่อเป็นหลัก และเหยื่อที่นิยมใช้กัน ได้แก่

*เหยื่อไส้เดือน ใช้ตกปลาแขยง ปลากดเหลือง ปลาช่อน ปลาดุก ปลาฉลาด ฯลฯ  * เหยื่อมดแดง ตกปลาแขยงใบข้าว ปลากดเหลือง ปลาฉลาด และปลาแรด   *เหยื่อกุ้งสด กุ้งเป็นตัวเล็ก ๆ ตกพวกปลาหมอน้ำค้าง และปลาหมอช้างเหยียบ ปลาแรด ปลานิล ใช้กุ้งเป็นๆ กุ้งสด ใช้ตกปลาแขยงก็ได้  *เหยื่อแมลงปอ ใช้ตกปลาแรด ปลาหมอ ปลาหมอช้างเหยียบ  *เหยื่อตับไก่ ใช้ตกปลากด ปลาสวาย ปลาจาระเม็ด *เหยื่อหมัก เป็นเหยื่อสูตรผสม พวกขนมปังปนรำ อาหารลูกหมูเล็ก อาหารปลาดุก ใช้ตกปลาน้ำจืดได้เกือบทุกชนิด  

การตีเหยื่อปลอม จะแยกแบ่งเป็น 3 วิธี คือ                                                                                1. ตกแบบผิวน้ำ
2.ตกแบบกลางน้ำ
3.ตกใต้น้ำหรือน้ำลึก
   - การตกเหยื่อปลอมแบบผิวน้ำ หรือที่เรียกเหยื่อชนิดนี้ว่า เหยื่อบล๊อกๆ เป็นเหยื่อปลาปลอมติดใบพัด ใบพัดมีหน้าที่เป็นเสียงเรียกให้ปลาสนใจแล้วมองเห็นปลาปลอม มันจึงไล่กัด ส่วนมากเรามีไว้ตกปลาชะโด แต่เจ้าปลากระสูบก็กินเหมือนกัน แต่จะเป็นปลากระสูบขนาดใหญ่เท่านั้น ฉะนั้นแล้วเจ้าเหยื่อบล๊อกๆนี้มีไว้เพื่อปราบชะโดเป็นหลัก

  เหยื่อปลอมผิวน้ำ

  เทคนิคในการตีเหยื่อใบพัดหรือเหยื่อบล๊อกๆ ให้ตีเหยื่อเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ พอเหยื่อตกถึงน้ำให้ดึงเหยื่อกลับทันที เหมือนตุ๊กแกตกน้ำ พอถึงน้ำมันจะกระโดดบนผิวน้ำต่อ การตีเหยื่อก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และเดาเป้าหมายที่มีปลาถูก ก็จะได้ผลทันที

  - การตกปลาด้วยเหยื่อปลอมกลางน้ำ เราเรียกเหยื่อชนิดนี้ว่า เหยื่อปลั๊ก มีสองชนิดคือ 
  1. ชนิดปลั๊กน้ำตื้น
  2. ชนิดปลั๊กน้ำลึก
  ชนิดปลั๊กน้ำตื้น เหยื่อชนิดนี้เป็นเหยื่อรูปร่างเหมือนตัวปลา มีปากสั้นไว้สำหรับกินน้ำส่ายไปมาเหมือนปลาว่ายน้ำ แต่จะว่ายอยู่ใกล้ๆผิวน้ำ ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะลากเหยื่อเร็วแค่ไหน ก็จะดำได้ลึกไม่เกิน 1 เมตรจากผิวน้ำ เหยื่อชนิดนี้ใช้ตีตามที่มีสาหร่ายตื้น แต่ต้องลากเหยื่อไม่ให้ติดสาหร่าย ถ้ามีปลาอยู่ใต้สาหร่ายมันจะขึ้นไล่กัดเหยื่อ

  ชนิดปลั๊กน้ำลึก เหยื่อชนิดเป็นนี้เป็นเหยื่อที่มีรูปร่างเหมือนตัวปลา มีปากยาวไว้สำหรับกินน้ำลึก ส่ายไปมาเหมือนปลาว่ายน้ำ ถ้าลากเร็วก็จะดำน้ำลึก อาจถึง 2 เมตรจากผิวน้ำ เหมาะสำหรับใช้ตกตามหน้าผาหรือแหล่งสาหร่ายลึกๆ

  เหยื่อปลอมกลางน้ำ


  - การตกเหยื่อปลอมใต้น้ำ ถ้าพูดถึงการตกในน้ำจืดคงจะหมายถึงเหยื่อปลอมที่เรียกว่าสปูน เป็นเหยื่อปลอมสำหรับตกปลากระสูบ ใช้ตกปลาตามผิวน้ำได้ แต่สปูนใช้ตกปลาน้ำลึกผลดี แต่น้ำไม่ควรลึกเกิน 20 เมตร แหล่งที่ตกอาจจะเป็นหน้าผาหรือแหล่งตอไม้ใต้น้ำ การตีเหยื่อสปูนไปต้องปล่อยให้เหยื่อสปูนลงถึงพื้นแล้วหมุนรอกดึงสายกลับ ทันที เพราะทั่วไปปลากระสูบขึ้นฮุบผิวน้ำแล้วมันจะลงไปอยู่ตามตอไม้หรือกอไม้หรือ กองหินใต้น้ำเสมอ ฉะนั้นเราต้องหย่อนเหยื่อให้ถึงปลา บางครั้งเราหมุนเหยื่อกลับมาจากพื้นเพียง 1-2 เมตร ก็จะมีปลาฉวยเหยื่อแล้ว

                 การตีเหยื่อสปูนตกน้ำลึก เราจะไม่ตีเหยื่อไกลๆ เพราะจะทำให้ตัวเหยื่อติดตอไม้ใต้น้ำแล้วปลดไม่ออก อาจเสียเหยื่อ เราควรตีเหยื่อระยะใกล้ๆเท่านั้น เวลาที่ตัวเบ็ดเกาะตอ เราสามารถตระหวัดออกได้โดยไม่เสียเหยื่อ

               การตีเหยื่อปลอมแบบสปูนก็ต้องฝึกให้แม่นยำ เข้าเป้าหมายเหมือนการใช้เหยื่อปลอมแบบผิวน้ำ และการตีเหยื่อปลอมแบบสปูน ถ้าตีปลาฝูง เวลาเหยื่อตกน้ำต้องลากเหยื่อสปูนมาบนผิวน้ำ จะถูกปลากระสูบไล่กัด

  เหยื้อใต้น้ำ

   อุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในการตกปลา

  ได้แก่.
  • เบ็ด ใช้เกี่ยวเหยื่อ เกี่ยว ปากปลา หรือแม้กระทั่งส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวปลา
  • เชือก หรือสายเอ็นเส้นเล็กๆ และมีสายไดมีน่า (ไดนีม่า) ลำหรับผูกกับตัวเบ็ด และอีกปลายด้านหนึ่งจะอยู่ทางฝั่งคนตก
  • เหยื่อ ใช้เกี่ยวกับตัวเบ็ด เป็นตัวล่อให้ปลาเข้ามากินเบ็ด มีหลายชนิดแล้วแต่ชนิดของปลาที่จะตก
  • ทุ่น มีหลายชนิด ใช้สำหรับสังเกตว่าปลากินเหยื่อหรือยัง หรือเหยื่อหมดหรือยัง
  • รอก เอาไว้เก็บสายเอ็น หรือไดนีม่า
  • คัน มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับว่าจะตกปลาขนาดไหน แต่ในที่นี้ก็มีความคงทนพอประมาณที่ใช้กันทั่วไป

  การตกปลาใช้เหยื่อจริง จะมีอยู่ 2 แบบคือ 

  -  ตกแบบใช้ทุ่น ก็ตัดสายเอ็นมาประมาณ 1 เมตร (ถ้ายาวกว่านั้นจะคว้างเหยื่อไม่ออก และอาจเป็นอันตรายกับตัวเราได้) แล้วหลังจากนั้น ร้อยเอ็นใส่ไปในลูกทุ่น ส่วนมากจะใช้ลูกทุ่นสีแดงเหลือง ขนาด
  กลาง เอาสีแดงขึ้นเหนือน้ำเอาสีเหลืองลง แล้วเอาไปผูกต่อกับสายเอ็นและตะกร้อเบ็ด เป็นอันว่าเสร็จ

  ตะกร้อเบ็ด
  - ตกแบบหน้าดินธรรมดา ก็จะใช้การเอาลูกตะกั่ว ตามลักษณะของพื่นที่ คือถ้าสภาพน้ำนิ่งก็ใช้ลูกตะกั่วประมาณนิ้วมือ ก็เพียงพอ แต่ถ้าน้ำไหลก็ให้ใส่ให้ไปตามสภาพน้ำ

  ไม่มีเหยื่อใด...ที่จะใช้ตกได้ทุกที่


  ตกปลาน้ำจืด


   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น